Εταιρική υπευθυνότητα

Οι αξίες μας & η δέσμευση μας για ακεραιότητα

Μέλημα μας είναι η διατήρηση και ισχυροποίηση της εμπιστοσύνης που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας με τους πελάτες, τους εργαζόμενους μας, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές μας και -σε ευρύτερο επίπεδο- με την κοινωνία της οποίας αποτελούμε μέρος, επιτυγχάνοντας συνεπή υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς και μέριμνας.

Η καλή μας φήμη και το μέλλον μας στηρίζεται στην προσωπική ευθύνη  τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων της, παντού και κάθε μέρα, για τη συμπεριφορά της εταιρείας.

Πρότυπα ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς  εφαρμόζονται από όλους μας στη status in σε κάθε ενέργεια, που αφορά την εταιρία, αφού φιλοσοφία μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα απολύτως χάσμα μεταξύ των λόγων και των πράξεων μας.

Η εξυπηρέτηση των πελατών μας είναι ο βασικός στόχος κάθε δραστηριότητας μας. Οι επιχειρηματικές σχέσεις που θεμελιώνονται στην εμπιστοσύνη και το αμοιβαίο όφελος, όπου και οι δύο πλευρές επωφελούνται, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας.
Σεβόμαστε τις απόψεις και τις ανάγκες τους και προσπαθούμε να τις ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναπροσαρμόζοντας προς όφελος τους τις δράσεις μας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Πιστεύουμε στη δημιουργία αμοιβαίου οφέλους, κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών, εργολάβων, προμηθευτών, συμπεριφερόμενοι έντιμα, υπεύθυνα και δίκαια και με πλήρη συμμόρφωση προς τους Νόμους.

Πιστεύοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό της status in είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της,  δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού καθώς και ίσων ευκαιριών απασχόλησης, στο οποίο ο κάθε εργαζόμενος γνωρίζει τί περιμένει η εταιρεία από την εργασία του, έχει συνεχή βοήθεια και καθοδήγηση καθώς και ανατροφοδότηση για την απόδοση του, έχει συμμετοχή και ακούγεται η γνώμη του για θέματα που αφορούν στη βελτίωση της απόδοσης της ομάδα;, αντιμετωπίζεται δίκαια και αξιοκρατικά, βρίσκει υποστήριξη στην αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων ή αναγκών, με στόχο το μετασχηματισμό του οργανισμού μας σε οργανισμό μάθησης. Αποτρέπουμε κάθε μορφής κακομεταχείριση ή παρενόχληση ηθική ή σεξουαλική, σε οποιονδήποτε εργασιακό χώρο της εταιρείας, προς τους εργαζόμενους, εργολάβους, προμηθευτές, πελάτες ή άλλους.

Με βάση το τρίπτυχο καμία ζημιά στο περιβάλλον, καμιά βλάβη σε ανθρώπους, κανένα ατύχημα συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις νομικές υποχρεώσεις αλλά και με τους κανόνες της εταιρίας, εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που προστατεύει τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τα περιουσιακά μας στοιχεία και όλες τις λειτουργίες μας από κινδύνους που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς, απώλειες, ζημιές ή καταστροφές. Συντηρούμε την 

εμπιστοσύνη του κοινού για την αρτιότητα των λειτουργιών μας και συμβουλευόμαστε καθένα εκτός εταιρείας που μπορεί να μας βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων τους.

Θα εργαζόμαστε αποσκοπώντας σε βελτιώσεις που είναι μετρήσιμες και συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ζωής της τοπικής κοινωνίας με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ανάγκες της. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα μεριμνούμε ώστε η τοπική κοινωνία στην οποία ασκούμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα, να επωφελείται  μέσω του πλούτου και των ευκαιριών απασχόλησης, που δημιουργούνται στον τοπικό πληθυσμό, από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.