Παραγωγή / Production

Κοπή Plexiglas / Plexiglas Cutting


Η κοπή του υλικού γίνεται με μηχανήματα ακριβείας και μπορεί να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό πελάτη. Οι διαστάσεις κοπής των τραπεζιών είναι 200x150 εκατοστά και το μέγιστο πάχος κοπής τα 30 χιλιοστά. Επίσης διαθέτουμε μηχάνημα θερμοδιαμόρφωσης τελευταίας τεχνολογίας καθώς και μικρότερα μηχανήματα τα οποία μπορούνε να χαράξουνε ένα ευρύ φάσμα υλικών. Η συναρμολόγηση των κατασκευών γίνεται εξ'ολοκλήρου στο χέρι απο ειδικευμένο προσωπικό.


The cutting of the material is made with precision machinery and can satisfy the most demanding customer. The dimensions of cutting tables are 200x150 cm and the maximum cutting thickness is 30 mm. We also provide latest technology thermoforming machines as well as smaller machines that can carve a wide range of materials. The assembly of the constructions is entirely crafted by hand by skilled personnel.


Κατασκευές Plexiglas / Plexiglas constructions


Στην επόμενη σελίδα με τίτλο Kατασκευές παίρνετε μια μικρή γεύση των κατασκευών μας και των δυνατοτήτων μας. Οι εφαρμογές ποικίλουν ανάλογα με το αντικείμενο που έχουμε να προβάλουμε και ανάλογα με τις συνθήκες του χώρου που θα τοποθετηθεί και της λειτουργίας για το οποίο προορίζεται. Ο σχεδιασμός γίνεται είτε εξ' ολοκλήρου από εμάς είτε κατόπιν υπόδειξης ή βοήθειας του πελάτη και δεν χρεώνεται.


On the next page titled Plexiglas Constructions you get a little taste of our plexiglas constructions and our capabilities. The applications vary depending on the subject we have to project, on site conditions to be installed and function for which they are intended. The design is either done entirely by us or under the advice or assistance of the customer, free of charge

 

Ενδεικτικές εφαρμογές Plexiglas / Typical Plexiglas applications


Ενδεικτικές εφαρμογές: σταντ καλλυντικών, θήκες διαφημιστικών, σημάνσεις χώρων, καλύψεις τοίχων, πωλητές προϊόντων, διακοσμητικά σπιτιού, ξενοδοχειακά είδη (προσπεκτοθήκες, ταμπέλες, μικροκατασκευές δωματίων), σασί για ηλεκτρονικές κατασκευές, κουτιά/κάλπες, ράφια, μπιζού, μπομπονιέρες κ.α.


Typical applications: cosmetic stands, promotional displays, signs, wall coverings, vendor displays , home decorations, hotel items (brochures, signs, interior design items for hotel rooms), electronic hardware chassis, boxes / ballots, shelves, jewelry, candy casing, etc.


You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.
Title: https://youtube.com/devicesupport (0:03:56)